K.S. TEKEL

Diğer Meclis araştırması önergesini okutuyorum:
  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tekel Genel Müdürlüğü, bir kamu iktisadî kuruluşu olarak görev yapmakta iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup, sermayesinin tamamı devlete aittir.
Tekel, Avrupa’nın en büyük 30 uncu alkollü-alkolsüz içki ve dünyanın 5 inci büyük sigara üreticisi firmasıdır. 2001 yılı gayri safî satış hâsılatı 3 katrilyon liradan fazladır. Bu hâsılatın yaklaşık 2 katrilyonu kamuya vergi, fon ve pay olarak gitmektedir. 2001 yılı kârı 140 trilyona yakındır; yani, kamu bütçesi bakımından tam bir altın yumurtlayan tavuktur. Böylesi önemli ve büyük bir kurumu sadece yabancı firmaların satın alacağı açıktır. Dolayısıyla, Tekel özelleştirildiğinde satın alan yabancı kuruluşlar, her yıl yapılan bu yüksek kârları doğrudan dışarıya akıtacaklardır.
Tekel ile Türk tütüncülüğünün yaşaması birbirleriyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. 2001 verilerine göre, Türkiye’de 4 500 köyde tütün tarımı yapılmakta ve yaklaşık 500 000 aile tütün ekicisi durumundadır. Tekel markalarını satın alan yabancı firmalar, kendi bilinen markalarına pazar hazırlayabilmek için yerli sigaraları piyasadan çekecekler ve bir süre sonra, Türk tütünü yabancı menşeli sigaraların yüzde 15’lik dolgu maddesi haline gelecektir. Bu durum, en az 75 000 ton tütünün üretilmesinden vazgeçilmesi demektir ki, özellikle toprak yapısı itibariyle  Doğu ve Güneydoğudaki ve hatta Ege’deki  tütün üreticilerinin perişan olması sonucunu getirir.
Ayrıca, bu kuruluşta çalışan 40 000 işçi ve memur da geleceğinden endişelidir.
Bu bakımlardan, kamunun gözbebeği olan bu kuruma sahip çıkılarak, işletmelerinin yenilenmesi ve elde edilen gelirlerle yeni istihdam alanları yaratılması ülkenin toplumsal ve ekonomik koşulları açısından daha uygun olacaktır.
Sunulan nedenlerle, Tekelin özelleştirilmesinin, Türk tütüncülüğü, Tekel çalışanları ve kamu bütçesine getireceği yükler ve vereceği zararların, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince araştırılmasını arz ve talep ederim.
01- Ahmet Ersin        (İzmir)
02- Mustafa Gazalcı    (Denizli)
03- Yakup Kepenek        (Ankara)
04- Kemal Sağ        (Adana)
05- Bülent Baratalı        (İzmir)
06- Enver Öktem        (İzmir)
07- Türkan Miçooğulları    (İzmir)
08- Mesut Değer        (Diyarbakır)
09- Özlem Çerçioğlu    (Aydın)
10- Muhsin Koçyiğit        (Diyarbakır)
11- Mehmet Boztaş        (Aydın)
12- Ahmet Yılmazkaya    (Gaziantep)
13- Ali Oksal        (Mersin)
14- Halil Ünlütepe        (Afyon)
15- Nejat Gencan        (Edirne)
16- Mehmet Vedat Melik    (Şanlıurfa)
17- Atilla Kart        (Konya)
18- Feridun Fikret Baloğlu    (Antalya)
19- V. Haşim Oral        (Denizli)
20- Osman Özcan        (Antalya)
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.
.

 
Kemal SAĞ Facebook Sayfası
Yeni Adana Gazetesi
Merhaba Gazetesi
Radyo Seyhan
Kanal A
Ekspres Gazetesi
Serbes Haber
Adana Haber Net
Adana Haber
Haberler.Com
TBMM
 
 
Online : 11 , Ziyaretçi: 1132600 , Sayfa gösterimi: 8868875Yönetim