MERCEDES OTOBÜSLERİ HK.

Bir diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Son beş-altı yıl içinde seksen-yüz civarında O 403 SHD Mercedes marka otobüsler ile benzer tasarıma sahip olan Neoplan ve Setra marka yolcu otobüslerinin;
"Yakıt tankları ile yolcu bölümü arasındaki koruma mekanizmaları ve elektronik sistemleri" konusunda, tasarım ve üretime yönelik hata bulunduğu,
Bu hatanın "yolcu ve tüketici güvenliği" bakımından risk yarattığı ve 4077 sayılı Yasa hükümlerini ihlal eden bir durum olduğu,
AB sürecinde, ülkemize, Ortadoğu-Afrika ülkelerine yönelik "çifte standarda" dayalı bir uygulama olduğu,
Bu aşama içinde, yine, son dört yıl içinde bütün bu konuların idarî ve yasal anlamda denetimini yapmak durumunda olan idarî birimlerimizin ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, yapılan başvurulara rağmen, idarî ve yasal denetim görevini yapmadığı,
"Nüfuz suiistimali" yoluyla yargılamaya birtakım dernekler, bir bölüm basın ve dönemin Adalet Bakanlığı tarafından müdahalede bulunulduğu; bu kapsamda "yargı bağımsızlığı ve yargıç teminatını" ihlale yönelik uygulama yapıldığı, yine, Yargıtay tarafından "reddi hâkim talebinin reddine" karar verilmiş olmasına rağmen, Adalet Bakanlığı tarafından aynı konuyla ilgili olarak mahkeme yargıcı hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla dava açıldığı,
Basın özgürlüğü kavramının "medya-ticaret-siyaset ilişkileri içinde kötüye kullanıldığı; bu kapsamda, mahkeme yargıcının şahsında "Türk adlî yapısına" yönelik hakaretamiz girişimlerde bulunulduğu;
Yolundaki iddiaların doğru olup olmadığının ve inceleme aşamasında resen görülecek hususların tespiti amacıyla; Anayasanın 98 inci ve Meclis İçtüzüğünün 104-105 inci maddeleri gereğince inceleme yapılmasını ve Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz.
1- Atilla Kart (Konya)
2- Mustafa Özyürek (Mersin)
3- Hasan Aydın (İstanbul)
4- Nadir Saraç (Zonguldak)
5- Mehmet Ziya Yergök (Adana)
6- Muhsin Koçyiğit (Diyarbakır)
7- Naci Aslan (Ağrı)
8- Mustafa Özyurt (Bursa)
9- Muharrem Toprak (İzmir)
10- Nezir Büyükcengiz (Konya)
11- Hüseyin Özcan (Mersin)
12- Muharrem Eskiyapan (Kayseri)
13- Ersoy Bulut (Mersin)
14- Ali Oksal (Mersin)
15- Muharrem İnce (Yalova)
16- Bayram Ali Meral (Ankara)
17- Memduh Hacıoğlu (İstanbul)
18- Birgen Keleş (İstanbul)
19- Muharrem Kılıç (Malatya)
20- Ayşe Gülsün Bilgehan (Ankara)
21- İsmail Değerli (Ankara)
22- Ali Topuz (İstanbul)
23- İlyas Sezai Önder (Samsun)
24- Razaman Kerim Özkan (Burdur)
25- Sedat Pekel (Balıkesir)
26- Şevket Arz (Trabzon)
27- Hüseyin Ekmekçioğlu (Antalya)
28- Erdal Karademir (İzmir)
29- Yılmaz Kaya (İzmir)
30- Muharrem Doğan (Mardin)
31- Hüseyin Bayındır (Kırşehir)
32- Uğur Aksöz (Adana)
33- Salih Gün (Kocaeli)
34- İdris Sami Tandoğdu (Ordu)
35- Mehmet Tomanbay (Ankara)
36- Enis Tütüncü (Tekirdağ)
37- Ali Kemal Deveciler (Balıkesir)
38- Mehmet Boztaş (Aydın)
39- Gökhan Durgun (Hatay)
40- Mevlüt Coşkuner (Isparta)
41- Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu (Ankara)
42- Yaşar Tüzün (Bilecik)
43- Berhan Şimşek (İstanbul)
44- İsmail Özay (Çanakkale)
45- Kemal Sağ (Adana)
46- Nevin Gaye Erbatur (Adana)
47- Halil Ünlütepe (Afyon)
48- Bihlun Tanaylıgil (İstanbul)
49- Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul)
50- Mustafa Yılmaz (Gaziantep)
51- Ahmet Yılmazkaya (Gaziantep)
52- Orhan Eraslan (Niğde)
53- Feridun Fikret Baloğlu (Antalya)
54- Tuncay Ercenk (Antalya)
55- Nail Kamacı (Antalya)
56- Zekeriya Akıncı (Ankara)
57- Özlem Çerçioğlu (Aydın)
58- Ali Arslan (Muğla)

Gerekçe:
24 Ekim 1997 tarihinde Karapınar-Ereğli Devlet Karayolunun 21 inci kilometresinde saat 22.00 sularında 0 403 SHD Mercedes marka yolcu otobüsüyle boş olan yakıt tankerinin kafa kafaya çarpışması sonucunda; tanker şoförü ve yardımcısıyla otobüste bulunan 47 yolcu -ki toplam 49 kişi- 1 dakika içinde meydana gelen yangın sebebiyle "yanarak" ölmüşlerdir. Otobüs şoförü ve yardımcısıyla, 2 ve 3 numaradaki yolcular ise çarpışmanın şiddetiyle dışarıya savrulduklarından ölümden kurtulmuşlardır.
Kazada ölen yolcuların çok büyük bir bölümü, Cumhuriyet Bayramı öncesinde, Ege yöresinde bulunan ailelerini ziyarete gitmekte olan ve Niğde-Kayseri Üniversitelerinde okumakta olan üniversite öğrencileriydi.
Karapınar Asliye Ceza Mahkemesinde yargılama esnasında ODTÜ'den Prof. Dr. Hüseyin Vural ve 3 arkadaşının beş aylık mesai sonucunda hazırlamış oldukları ve ekleriyle beraber 2 185 sayfaya ulaşan bilirkişi raporuna göre:
İşletmeci firmaların ve sürücülerin olayın meydan gelmesindeki kusurlarının olduğu, bunun yanında, İçişleri, Sanayi ve Ticaret, Ulaştırma, Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları ile Karayolları ve Emniyet Genel Müdürlüğünün "görev ve hizmet kusurlarının" bulunduğu, en nihayet, üretici firmanın ülkemiz şartlarını nazara almayan ve evrensel normların altında kalan, bunun yanında "yolcu ve tüketici güvenliğini" ihlal eden "tasarım ve üretim" hatasının varlığı iddia edilmiştir.
İşte, bu aşamadan sonra üretici firmanın; ülkemizin varlıklı işadamlarının oluşturduğu ve yine bir bölüm basının da destek verdiği bir kampanya başlatarak, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamını da kullanarak, ortada sanki "yabancı yatırımcıya karşı ideolojik sebeplerle karşı çıkma" hareketinin bulunduğu ve idarî-adlî mercilerimizin yabancı yatırımcıyı ürküten, tedirgin eden davranışlar içinde bulundukları gerekçesiyle; idarî ve adlî mercilere yönelik bir kampanyanın sistemli olarak başlatıldığı, olayın mağdurları tarafından ısrarla dile getirilmeye başlanmıştır.
Bu iddiaların tahkiki esnasında, Anayasanın 138/3 üncü maddesindeki düzenlemenin ihlal edilmemesine özen gösterilmelidir.
Demokrasinin ve hukuk devleti kavramının, bütün kurum ve kurallarıyla işleyip işlemediğinin tahkiki, soruşturmanın sonucuna göre iddiaların doğruluğu sübut bulduğu takdirde ilgililer hakkında idarî ve adlî incelemenin yapılabilmesi bakımından ve re'sen görülecek sebepler nazara alınarak ;
Türkiye Büyük Millet Meclisinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla, Anayasanın 98 ve Meclis İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

 
Kemal SAĞ Facebook Sayfası
Yeni Adana Gazetesi
Merhaba Gazetesi
Radyo Seyhan
Kanal A
Ekspres Gazetesi
Serbes Haber
Adana Haber Net
Adana Haber
Haberler.Com
TBMM
 
 
Online : 615 , Ziyaretçi: 1132592 , Sayfa gösterimi: 8868867Yönetim